top of page

DASHBOARD HELP

Energiestromen

 1. Tijd: Toont aan dat het dashboard actief is en werkt. Als de tijd stil staat, ververs de pagina.

 2. Het vermogen dat uw zonnepanelen op het huidige moment aan het opwekken zijn.

 3. Injectiekost/kWh: De huidige injectiekost/kWh (all-in prijs) op dit specifieke moment.
  Afnamekost/kWh: De huidige afnamekost/kWh (all-in prijs) op dit specifieke moment.

 4. Batterij modus: De batterij heeft drie verschillende standen.
  - Self: De batterij regelt de netafname en -injectie naar 0.
  - Charge: De batterij laadt op van het net.
  - Idle: De batterij behoudt haar energie.

 5. Laadpaal modus: 
  - MAX (M): Je auto laadt op met een vast ingesteld vermogen (zie menu instellingen)
  - CAP (C): Het laadvermogen wordt verminderd zodra de maximumafname overschreden wordt. Op die manier beperk je het maandelijks capaciteitstarief dat je moet betalen.
  - SELF (S): De overproductie van de zonnepanelen wordt in de auto geladen. Op die manier maximaliseer je het eigenverbruik.

  - PRICE (P): De auto wordt automatisch bijgeladen op momenten waar de prijs het laagst is. Dit kan enkel als je een dynamisch elektriciteitscontract hebt.

 6. Verbruik Appliances: Hoeveel alle huishoudtoestellen in je huis verbruiken op dit specifieke moment.

 7. Verbruik Warmtepomp: Hoeveel je warmtepomp verbruikt op dit moment. De afbeelding geeft weer of je pomp aan of uit staat.

Dashboard Numbered.jpg

Dagtellers

Dagtellers Numbered.jpg
 1. Opgewekt: Geeft je totale opgewekte zon-energie van die dag weer.

 2. Verbruik: Geeft je totale verbruikte energie van die dag weer.

 3. Huis: Het totale verbruik van je huishoudtoestellen op die dag.

 4. EV: Het totale verbruik van je laadpaal op die dag.

 5. WP: Het totale verbruik van je warmtepomp op die dag.

 6. Afname: De totale hoeveelheid energie die je tot op dat moment van de dag van het net hebt afgenomen en hoeveel dit je al heeft gekost.

 7. Injectie:  De teller toont de totale hoeveelheid energie die je tot op dat moment van de dag in het net hebt geïnjecteerd en hoeveel dit je al heeft opgebracht (negatief bedrag is opbrengst).

 8. Maandpiek: De hoogste afnamepiek die in die maand bereikt is. Hiermee wordt het capaciteitstarief berekend. Het bedrag die je ziet is het capaciteitstarief per dag.

Prestaties

 1.  DynTar: Een dynamisch tarief is een prijsmodel waarbij de prijs van elektriciteit varieert op basis van de actuele marktomstandigheden. Dit betekent dat de prijs die consumenten betalen voor elektriciteit verandert per uur, afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt. Het percentage geeft aan hoeveel procent je die dag bespaart op de elektriciteitscomponent van je factuur. Als de afname op de goedkoopste momenten gebeurt, zul je veel besparen.

 2. Eigenverbruik: Het percentage geeft aan hoeveel procent van je zelf opgewekte energie je onmiddellijk zelf verbruikt of opgeslagen hebt vandaag. 

 3. CapTar: Het getal geeft aan hoeveel procent je grootste piek van deze dag is ten opzichte van de maximumpiek die je in de instellingen gezet hebt. 

Prestaties Numbered.jpg
bottom of page