top of page

GRAFIEKEN HELP

Eigenverbruik

 1. Eigenverbruik: Eigenverbruik is een essentieel concept voor huishoudens en bedrijven die investeren in hernieuwbare energiebronnen. Door zelf opgewekte energie direct te gebruiken, kunnen zij niet alleen besparen op energiekosten, maar ook bijdragen aan een duurzamer energieverbruik en de stabiliteit van het elektriciteitsnet verbeteren.

 2. PV: Je opgewekte vermogen in i.f.v. de tijd. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 3. Injectie:  Je injectie in i.f.v. de tijd. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 4. SOC: State of Charge (SOC) is een essentiële parameter in het beheer van batterijen en energieopslagsystemen. Het geeft de hoeveelheid opgeslagen energie in een batterij weer als een percentage van de totale capaciteit en is cruciaal voor het optimaliseren van de prestaties, levensduur en betrouwbaarheid van deze systemen.

Eigenverbruik Numbered.jpg

Netcapaciteit

Netcapaciteit Numbered.jpg
 1. Netcapaciteit: Netcapaciteit verwijst naar de maximale hoeveelheid energie die via het elektriciteitsnet kan worden getransporteerd van producenten naar consumenten. Het omvat zowel de infrastructuur die nodig is voor het transport (zoals hoogspanningslijnen, transformatorstations en distributielijnen) als de capaciteit van deze infrastructuur om aan de vraag van consumenten en de productie van energieproducenten te voldoen.

 2. EV: Het vermogen dat getransporteerd is naar je laadpaal. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 3. Afname: Je afname i.v.m. de tijd. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 4. WP: Het vermogen dat getransporteerd is naar je warmtepomp. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 5. Appl: Het vermogen dat getransporteerd is naar de appliances in je huis. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 6. Capaciteit: Je ingestelde maximum netcapaciteit.

Dynamisch tarief

 1. Dynamisch Tarief: Een dynamisch tarief is een prijsmodel waarbij de kosten van elektriciteit variëren op basis van de actuele marktomstandigheden. Dit betekent dat de prijs die consumenten betalen voor elektriciteit kan veranderen per uur of zelfs per kwartier, afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt.

 2. Afname: Je afname i.v.m. de tijd. Deze waarde wordt elke vijf minuten opgeslagen.

 3. Prijs: De EPEX prijs van je Dynamisch Tarief. Dit verandert naargelang je leverancier

Dynamisch Tarief Numbered.jpg
bottom of page